Hoe de overprikkelbaarheden zich manifesteren in je stem

door Laura Stavinoha - Ik begeleid stemmen. Dat wil zeggen, mensen komen bij mij als ze een probleem ervaren op het gebied van stem of communicatie. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed gehoord of begrepen worden, dat ze verbaal niet lekker uit de verf komen of dat ze nerveus worden als ze iets moeten zeggen voor een groep. Maar vaak gaat een hulpvraag over de stem niet alleen maar over de stem.

Achter mij staat een Heg

Het was even stil en we keren terug met een prachtig gedicht van Annelies de Bruin. Het gedicht is een reflectie op het proces positieve desintegratie.

Achter mij staat een heg

Achter mij staat een heg
van pakweg 4 meter hoog, ondoordringbaar
Zorgende dat alles ook daadwerkelijk daar..
achter mij zal blijven..
veilig weggestopt, zodat het me niet 
zal achtervolgen
maar achter mijn rug zich schuil zal houden

Nieuwe artikelen over positieve desintegratie

Uit lijden ontstaat identiteit

"Een onderdeel van zingeving kan zelfactualisering zijn. Maslow beschijft dit als ‘het realiseren van het eigen potentieel, om tot een waar zelf te komen’.

Een positieve keerzijde van het ontbrekende besef van identiteit is dus ook de drive voor zelfverwezenlijking.

Ik ben een persoonlijkheid die ik enigszins kan omschrijven. Door mezelf te blijven onderwerpen aan onderzoek in de vorm van zelfreflectie, contemplatie en meditatie, breng ik aan de oppervlakte wat er in mij leeft aan bewustheden en onbewustheden.

Vreugde en Verdriet in elkaars nabijheid

Schaamte relateer ik onder andere aan herinneringen van intense emoties. En dan bedoel ik niet alleen intense emoties die niet naar de norm zijn in hun intensiteit (hoewel verderop zal blijken dat het hier wel mee te maken heeft). Ik herinner verdriet, dat bij volle beleving vaak ook neerkwam op vreugde. Dit in elkaars nabijheid bestaan van vreugde en verdriet heb ik meermaals als schaamtevol ervaren (ook dat nog..), met name in gezelschap. Want een geliefd iemand stond mij bij in het verdriet en onderwijl ik hier uiting aan gaf, kwam de vreugde over het geleerde inzicht alweer opborrelen.

Triade

Auteur - Corine Wepster

These – antithese – synthese, een maar al te bekende drieslag. Duidelijk en effectief. De synthese lost het conflict op tussen these en antithese, door de gezamenlijke waarheden in beide te verzoenen. Dit begrip keert terug in de dialectiek. Maar is ook rationeel. Helemaal de ratio. 

Vrij Zijn

Auteur: Lieke van der Vorst

Lieke werkt als zelfstandig coach en is ervan overtuigd dat Positieve Desintegratie het proces is waarmee groei op individueel en maatschappelijk gebied mogelijk is. Lees graag verder!

 

"Hoe kom je er bij om te doen wat je doet?" is de vraag die ik vaak gesteld krijg. Het is inderdaad geen baan die ooit beschreven is in een vacature, maar dat is ook precies de bedoeling:

Creativeringsvermogen: schrijven en waarden

Papier is geduldig, ontvankelijk en mild. Schrijven over problemen kan helderheid stimuleren, alsook bewuste regulatie van emoties. Negatief affect kun je bewonderenswaardig omzetten naar neutrale gevoelens. De omzetting is het schrijfwerk zelve. Al schrijvende ontwikkel je de ervaring tot zekere hoogte greep op de roerige dingen des levens te hebben. Adolescenten bezigen vaak een dagboek, begrijpelijk en wijs ook. De puberteit biedt veel creatieve energie, zou je 'positief omgebogen' kunnen stellen.