Op de Agenda & Artikelen

  • Vrijdag 31 augustus, Amersfoort

Vervolgworkshop Positieve Desintegratie

Ziehttp://www.alotofcomplexity.com/publicaties/vervolgworkshop-positieve-d…

  • Vrijdag 7 september, Alkmaar

Truus van der Kaaij spreekt over Dabrowski.

Zie: https://ihbv.nl/07-09-2018-hb-cafe-alkmaar/

  • Vanaf Zaterdag 8 september, Amersfoort

Verdiepingsmodule Positieve Desintegratie en Zelf-coaching

Zie: http://www.alotofcomplexity.com/publicaties/verdiepingsmodule-positieve…

  • Vrijdag 5 oktober, Amersfoort

studiedag Complexiteit en Intensiteit

Ziehttp://www.alotofcomplexity.com/publicaties/complexiteit-en-intensiteit…

  • En zie voor Lieke's bijeenkomsten over positieve desintegratie graag deze blog.

Organiseer jij een bijeenkomst waarin er aandacht is voor positieve desintegratie of aspecten van Dabrowski's gedachtegoed? Laat het graag weten via lotte@positievedesintegratie.nl.

Artikelen

TPD-magazine

Ziehttps://www.thirdfactor.org

Forbes artikel

Ziehttps://www.forbes.com/sites/briannawiest/2018/07/10/this-is-the-psycho…