Nieuwe artikelen over positieve desintegratie

Uit lijden ontstaat identiteit

"Een onderdeel van zingeving kan zelfactualisering zijn. Maslow beschijft dit als ‘het realiseren van het eigen potentieel, om tot een waar zelf te komen’.

Een positieve keerzijde van het ontbrekende besef van identiteit is dus ook de drive voor zelfverwezenlijking.

Ik ben een persoonlijkheid die ik enigszins kan omschrijven. Door mezelf te blijven onderwerpen aan onderzoek in de vorm van zelfreflectie, contemplatie en meditatie, breng ik aan de oppervlakte wat er in mij leeft aan bewustheden en onbewustheden.

Hierdoor til ik mijn persoonlijkheid langzaam naar een hoger niveau. Daarbij ‘word ik wie ik altijd geweest ben’, zoals Jung dat omschrijft met het principe van individuatie.

De 'Theorie van Positieve Desintegratie' van Dabrowski beschrijft psychische klachten als ontwikkelingspotentieel. Als de drijvende kracht achter de persoonlijke ontwikkeling.

Het doormaken van episodes van psychisch lijden maakt dat een persoonlijkheid min of meer gedwongen wordt zich opnieuw te definiëren." 

Zie deze link voor het gehele artikel

This is the Psychological Reason why some People are so hard on Themselves

"The psychological reason why some people are so hard on themselves isn't necessarily a matter of low self-esteem. It's more likely a product of the need for affect, which is the intensity at which people want to feel anything. Positive disintegration is often correlated with a higher degree of over-excitability, which is another way to say that people who develop themselves thoroughly often feel they are in a state of crisis, whereas other people would not perceive those circumstances to be as dire, or in need of a similar response."

Zie deze link voor het gehele artikel

TPD-magazine The Third Factor

"Third Factor takes as its foundation the Theory of Positive Disintegration (TPD), developed by Kazimierz Dabrowski (1902-1980).  TPD is a perfect theory for today’s zeitgeist, which is why our first issue, slated for mid to late 2018, will explore TPD and show why it matters to our readers, who probably have never have heard of it before.  Its idea of “positive maladjustment” is sure to resonate with many: we face an epidemic of depression, anxiety, and general alienation, and we’re simultaneously witnessing springs of hope and desire for change in the form of nascent social movements—political, spiritual, and humanistic.  By spreading the ideas of TPD with the mainstream outside of academia, we can contribute to these positive and transformative trends.  We want to help our readers reintegrate at a higher internal level so that they can, in turn, help raise the level of our society."

Zie deze link voor meerdere artikelen en actuele updates