Update - artikelen

  • Third Factor bracht een nieuwe reeks artikelen uit over positieve desintegratie op wereldlijke schaal en over voorbeelden van personen die het positieve desintegratie proces doormaakten: https://www.thirdfactor.org/category/issue-13-world-disintegates/
  • Positieve desintegratie zoals door Chris van Camp verweven in haar boek De Kus van Dabrowski werd besproken in een artikel in het tijdschrift voor Klinische Psychologie
  • Intrigerende reflecties over de groeikracht authentisme tref je in het volgende artikel: https://existentialpoint.com/authentism/