Wie is wie

Lotte van Lith

Positieve desintegratie als theorie kwam acht jaar geleden op mijn pad. Dabrowski's visie resoneerde intuïtief sterk met persoonlijke ervaringen; het proces positieve desintegratie ervoer ik al geruime tijd. Sindsdien heb ik mij gespecialiseerd in deze theorie, onderwijl het proces ook volop in beweging blijft, 'binnenin'. Over beide invalshoeken, theorie en ervaring, schrijf ik blogs, die regelmatig op deze website en via lottevanlith.nl gepubliceerd worden.

Ik werk als coach voor begaafde en gevoelige personen (van adolescenten tot oud-volwassenen), organiseer groepssessies en studiedagen over relevante thematiek en verzorg lezingen in Nederland en daarbuiten. Ook verzorg ik als docent specialisatiemodules over positieve desintegratie, onder andere voor talentbegeleiders. Dit alles doe ik met vreugde, engagement, soms geloofwaardige twijfels, liefde voor onzekerheid en ongebreidelde nieuwsgierigheid. Kunst, wetenschap en spiritualiteit fungeren als inspiratiebronnen, verdieping en ter illustratie. Evenementen rondom positieve desintegratie die ik als zelfstandige organiseer tref je o.a. hier & hier.

Zie voor meer informatie over mijn werk en persoon de website van A Lot Of Complexity of mail via lotte@alotofcomplexity.com. Mocht je graag verder spreken, uitwisselen, sparren, een evenement organiseren of je bevindingen willen delen, dan ben je tevens van harte en uitgenodigd welkom om contact op te nemen via mail of 06 12 22 42 45

Daarnaast zou je het volgende artikel/interview kunnen lezen om een wat diepere duik in (mijn relatie tot) de TPD te nemen. 

Ontwikkel veel goeds gewenst!

Arjan Westerbeek

Van huis uit sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik na vele jaren in diverse takken van de gezondheidszorg te hebben gewerkt sinds 2005 werkzaam als coach en mediator. Coachte ik voorheen vooral bestaande en startende ondernemers (in dat kader ben ik mede-oprichter van het netwerk van ondernemers met een handicap), tegenwoordig richt ik mij vrijwel exclusief op hoogbegaafden. Waarom hoogbegaafden? Zelf weet ik sinds 2004 dat ik hoogbegaafd ben. Van de verveling die ik als kind op de lagere school ervaren heb tot het feit dat mensen mijn -blijkbaar vrij specifieke- humor niet altijd begrepen, allerhande positieve en negatieve ervaringen: er bleek een naam voor wat ik 'heb'. Nadat hoogbegaafdheid voor mijzelf een plek in mijn leven had gekregen en ik steeds meer hoogbegaafden leerde kennen die een soortgelijk proces doorliepen of doorlopen hadden, ben ik me nader gaan verdiepen in de theorie achter en de praktijk van hoogbegaafdheid. Daarnaast ben ik vader van twee hoogbegaafde kinderen. Dabrowski's ideeën hebben veel ingang gevonden onder hoogbegaafden. Vooral de door hem beschreven 'overexcitabilties' genieten een toenemende bekendheid, hoewel deze in feite maar een deel van zijn theorie zijn. In het proces van deconstructie en vervolgens reconstructie van het 'zelf' dat veel hoogbegaafden één of meerdere malen in hun leven doorlopen is de theorie een bruikbaar handvat gebleken, en ideeën uit zijn theorie pas ik dagelijks toe in coachingstrajecten. http://www.brainswithoutborders.nl arjan@positievedesintegratie.nl

 

Marique Goos

Was lange tijd werkzaam als docent in het speciaal onderwijs voor kinderen met een ernstige verstandelijke en visuele beperking. Nadat  ze, na een vermoeden van haar leidinggevende, ontdekte dat ze hoogbegaafd was, is ze zich gaan verdiepen in positief desintegreren. Positieve desintegratie gaf beeld aan het verleden en richting voor de toekomst. Marique heeft opleidingen in de verpleegkunde (HBO-V) en onderwijskunde (PABO en Master SEN) gevolgd. Haar specialismen zijn het leven met een chronische ziekte en begeleiden van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. http://www.brainswithoutborders.nl marique@positievedesintegratie.nl