Creativeringsvermogen: schrijven en waarden

Papier is geduldig, ontvankelijk en mild. Schrijven over problemen kan helderheid stimuleren, alsook bewuste regulatie van emoties. Negatief affect kun je bewonderenswaardig omzetten naar neutrale gevoelens. De omzetting is het schrijfwerk zelve. Al schrijvende ontwikkel je de ervaring tot zekere hoogte greep op de roerige dingen des levens te hebben. Adolescenten bezigen vaak een dagboek, begrijpelijk en wijs ook. De puberteit biedt veel creatieve energie, zou je ‘positief omgebogen’ kunnen stellen. De kunst is om de fysieke omwentelingen van de puberteit als zijnde emotionele intensiteit ook in ándere perioden van je leven te herkennen, en deze aan te wenden voor zelfreflectie.

Je kunt ook in het schrijven verstrikt raken, als ware daar, op het alle kleuren bevattende witte papier, hét alomvattende antwoord op levensparadoxen te vinden. Dan is de les, allicht, om de pen juist naast je neer te leggen, op het ritme van het tikken te leren dánsen. Schrijven versterkt mogelijkerwijs en idealiter je tolerantie van tegenstrijdigheden, maakt je bewust van paradoxen als zodanig.

Schrijven is tevens een mooie manier om bewust te worden van wat je “eigenlijk”, ten diepste, belangrijk vindt. Sterker nog, door reflecties aan papier toe te vertrouwen, creëer je condities waarbinnen er een “eigenlijk” kan ontstaan. Diepe waarden heb je niet ‘zomaar’, het smeden hiervan is het (h)erkennen zélf. Door de tijd te nemen alleen te zijn én te schrijven over innerlijke roerselen, kan er een ander proces dan ‘aanpassen aan de normen’ in je ontwaken, groeien. In contact met andere personen, binnen een groepsdynamiek, kan het berucht moeilijk zijn je “eigenlijke” waarden te herkennen, erkennen en te uiten in woord en daad. Door je woorden tijdens het schrijven serieus te nemen, oefen je een gebied in jezelf dat resoneert met “Zelf”. Dit “Zelf” kan waarden leren kennen die mogelijk onaangepast zijn tot de norm, ‘maar’ wél gewichtig zijn. Je leert in gesprek te gaan met een geduldig, mild en ontvankelijk gebied in jezelf (Papieren Jij) en de kwaliteit van deze ervaring kan gaandeweg beklijven als een authentieke stem die niet per se gehoord wilt worden, als wel van zich laat spreken. De durf.

Heb je de problemen van je afgeschreven, dan blijk je met enige oefening ook in staat zoveel kanten aan één verhaal te herkennen. Dat schept behendigheid, is erkentelijk richting de fluïditeit van identiteit en maakt de emotionele dynamiek van het niét papieren leven een creatief proces. Creativeringsvermogen.