Filosofisch Realisme (deel 1)

Kunstwerk in woord en beeld

Jan G. Marque werkt sinds 1989 als professioneel schrijver en kunstschilder. Hij leeft als renaissanceman zoveel mogelijk in het moment: vanaf het begin van zijn kunstenaarschap maakt hij kunst voor het ervaringsproces zelf, en draagt hij de zelfontwikkelde kunstvorm Filosofisch Realisme uit. Inkomsten generen als cultureel ondernemer of naar bekendheid streven is hem vreemd. Zijn kunstwerken komen het beste tot hun recht als één geheel van schilderwerk en schrijfwerk en vormen in die hoedanigheid een uniek samenspel.

Copyright: Jan G. Marque
Copyright: Jan G. Marque

‘Wellicht kijken we elkaar op dit moment te direct aan’, zei de man argeloos.
‘Normaal gebeurt het aankijken met verschillende ogen. Zo vermijden we een blik in onze ziel en blijven we op een soort gepaste afstand van elkaar.’

‘Alleen soms is er dan die persoon die weet dat het ene oog reflecteert hoe je gezien wilt worden en die dan bewust in het andere kijkt. Het intensieve contact dat zo ontstaat kan dan, zeker als de aangekeken persoon zich er op dat moment niet bewust van is, zeer intens zijn.’

Inleiding tot het Filosofisch Realisme

Het Filosofisch Realisme is een door Jan G. Marque ontwikkelde kunstvorm. Hij gebruikt twee klassieke middelen: woord en beeld. Aan de ene kant een met olieverf realistisch geschilderde voorstelling op linnen, het schilderij, waarin beeldsymboliek zit verwerkt. Aan de andere kant een onderschrift, bestaande uit woordsymboliek. De definities van deze woord- en beeldsymboliek verwijzen naar het onderwerp. Het onderwerp, dat als uitgangspunt gebruikt en uitgewerkt werd tijdens het creëren, wordt echter zelf niet uitgebeeld of benoemd. Het bevindt zich als het ware buiten het kunstwerk. De betekenis en de waarde van het denkproces over het onderwerp vormen de grondslag van het Filosofisch Realisme: de op gang gebrachte gedachtegang bij de toeschouwer is hierin de kunst(handeling).

Je kunt een Filosofisch Realistisch kunstwerk drieledig benaderen:

  1. Alleen aanschouwen en genieten van het schilderij
  2. Alleen lezen en genieten van het onderschrift
  3. Het onbekende onderwerp zoeken


Aan de hand van woord- en beeldsymboliek die verborgen ligt in het schilderij en het onderschrift, kun je het onderwerp zoeken. De interactie die ontstaat door het doorgronden van woord en beeld, kijken en lezen, is een middel om tot het onderwerp door te dringen. De weg naar het onderwerp toe: het prikkelen, zoeken, voelen, denken en bewust worden tijdens het gedachtenproces, is belangrijker dan het eventueel vinden van het onderwerp. Dit proces is de kunstbeleving die Jan G. Marque jou wil laten ondergaan. Zo word je eerst participant in het bestaande kunstwerk, om vervolgens via je eigen beleving een ander, persoonlijk, reflectief en communicatief kunstwerk te creëren.