Gevoel belicht

Hoogsensitiviteit in de media

Mijmerend, misschien wel dieper, in ieder geval globaal-bevragend en zeker ook veralgemeniserend (alsnog hopelijk verbindend) doordenken over

Hoogsensitiviteit:

> signaleert het belang van emotie

> dieper doordenken (genoemd kenmerk HSP) = nauw verwant aan emotie = “Emotion is any relatively brief conscious experience characterized by intense mental activity and a high degree of pleasure or displeasure.[1][2]” (wiki)

Waarom het belang van emotie?

> de wereld is op allerlei wijzen meer verstrengeld dan (ogenschijnlijk) ooit tevoren

> dat is voelbaar – stress in steden, informatie-toestroom van allerlei kanten, onvermijdelijke verbinding met veel

> hoogsensitief-zijn = deze alomtegenwoordige verstrengeling wellicht eerder, intenser (en daarmee via een academisch concept, gedeelde verbeelding en onderbouwde beschrijving) meer geaccepteerd ervaren. “Alleen” al de waarneming van een geconceptualiseerde psychische diversiteit die met name relationeel en intrapersoonlijk van betekenis is, intensiveert de ervaring HSP en signaleert het belang van emotie daarmee.

> daarmee zegt HSP iets over HSP en over de omgeving waarbinnen HSP ook HSP is, wordt bevonden. 

> hoogsensitief = potentieel emotioneel complex = misschien wel logisch – en daarmee emotioneel bekeken zowel slim als lastig en mogelijk belastend – in een wereld met op velerlei emotioneel beladen gebieden toenemende complexiteit. Toenemende complexiteit = meer individuen, meer verbindingen tussen deze individuen. Meer individualisme en meer onvermijdelijke verbondenheid.

> De invloed van al deze verbintenissen is voelbaar, zet aan tot potentieel “doordraaiend en/of doorvoelend” doordenken = een reflectie van de complexiteit van inter-mens-zijn en van natuur = gevoelsmatig “hoogsensitief”, laat de onvermijdelijke connectie tussen emotie en cognitie “zien”, signaleert dat we invloed op elkaar hebben en dat deze invloed niet slechts korte termijn effecten kent

> er is ondertussen ook wat meer sociale ruimte om emoties bespreekbaar te maken > in emotie viert een individu hoogtij, in emotie zijn relaties voelbaar (individualisme meets compassie en onvermijdelijke afhankelijkheid)

> Relatieve veiligheid zoals deze op steeds meer gebieden bestaat (en op vele nog lang niet, misschien nooit), biedt meer vrijheid om emoties te doorvoelen, ervaren, onderzoeken

> tegelijkertijd is het nog niet zo gewoon om emoties te bespreken en uit te pluizen ‘als zodanig’ …lange tijd is dit niet mogelijk geweest, ook omdat het er gewoonweg niet veilig genoeg voor was (onder hoge angst bespreek en onderzoek je geen emoties, doorgaans)

HSP breekt samen met andere terminologie de lans voor het belang van emoties, al kan door de identificatie met een term en “gemiddeld beeld” juist dit generieke, op individueel én gedeeld niveau van belang-zijnde aspect onderbelicht blijven. Zoals ik er (gedeeltelijk) naar kijk, althans.

Zie voor een korte introductie van hoogsensitiviteit het volgende interview met Elke van Hoof:

http://www.vier.be/gertlatenight/videos/hoogsensitiviteit-een-talent/2688729