Laag 4

Georganiseerde meerlagige desintegratie

Desintegratie gebeurt aanvankelijk spontaan. De eigen waardehiërarchie wordt nog niet consequent geleefd en er zijn zogezegd regelmatig momenten van terugval. Iemand in georganiseerde meerlagige desintegratie is daarentegen systematisch en bewust bezig met het vormen van de persoonlijkheidsstructuur. Het individu organiseert de ontwikkeling steeds meer zelf. De derde factor is op deze laag volledig actief en meerlagige perceptie en het besef van een waardehiërarchie zijn richtinggevend voor het individu. Op momenten van (hevige) innerlijke conflicten weet de persoon wat hij of zij nodig heeft, er is in toenemende mate sprake van autopsychotherapie. Het zelf is dan zowel begeleider als cliënt, zowel subject als object. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een ‘innerlijke waarnemer’ die tijdens meditatie getraind wordt.

Waar nodig, mogelijk en passend kiest de Persoonlijkheid-in-ontwikkeling voor zelfeducatie en staat open voor nieuwe, leerzame ervaringen. De individu heeft geleerd bewust te signaleren welke zorgbehoeften hij of zij heeft en welke omgeving daarbij passend, voedend, stimulerend en vrij is. Zodoende worden de eigen overprikkelbaarheden ontwikkelingsgericht en geïntegreerd geleefd. De opbouwende dynamismen (groeikrachten) hebben de overhand en maken het mogelijk dat het individu meer maatschappelijke verantwoordelijkheid kan nemen. Deze verantwoordelijkheid zet hij of zij in omwille van de verfijnde waardehiërarchie en sensitiviteit richting de kwetsbaarheid van en misstanden in de omgeving. Diens talenten staan ten dienste van sociale, politieke of creatieve doeleinden om zo de ontwikkeling van medemensen, van de maatschappij, van andere levende wezens en het milieu als geheel te bevorderen. De persoon ondersteunt geen sociale orde meer wanneer deze getuigt van lagere waarden.

Bronnen:

Theorie van Positieve Desintegratie, In Wikipedia. Geraadpleegd op 5 mei 2021, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

Positive Disintegration, in Wikipedia, Geraadpleegd op 5 mei 2021, van https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_disintegration

Illustratie: Roel Iken