Laag 5

Secundaire integratie

Hier zien we een nieuwe geïntegreerde structuur ontstaan, de Persoonlijkheid. De dominante groeikracht is het persoonlijkheidsideaal. Ook empathie, authenticiteit en de zorgvuldig getoetste waardehiërarchie spelen een voorname rol. Intuïtie is fijnzinnig, praktisch inzicht is actief, alsmede een scherp oordeelvermogen.

De Persoonlijkheid die gedrag en motivaties zoals op laag vijf beschreven laat zien, weet hoe duurzaam en flexibel om te gaan met conflicten, ondergaat en (h)erkent emoties en innerlijke fluctuaties, kiest gericht voor de verwezenlijking van specifieke waarden en wijst concreet ‘maar’ liefdevol af wat niet resoneert met de doorvoelde waarden. De persoon heeft de wijsheid ontwikkeld om zowel het groeipotentieel van conflicten emotioneel alert te doorleven als waardebewust gedrag en contact in de wereld te manifesteren en faciliteren. Er zijn daarom ook beduidend minder innerlijke conflicten. Op deze laag zien we vaak ook creatieve uitingsvormen, niet zelden een expressie van diepe innerlijke emotionele ervaringen en getuigende van intense empathie.

Bronnen:

Theorie van Positieve Desintegratie, In Wikipedia. Geraadpleegd op 5 mei 2021, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie_van_positieve_desintegratie

Positive Disintegration, in Wikipedia, Geraadpleegd op 5 mei 2021, van https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_disintegration

Illustratie: Roel Iken