Dynamismen (groeikrachten)

Vraag maar raak en schets een beeld van de ontwikkeling-in-actie

In deze (voorlopige) lijst staan vragen m.b.t. groeikrachten/ dynamismen uit de theorie van positieve desintegratie. *De gehele lijst kun je aanvragen via lotte@alotofcomplexity.com

Een voorbeeld: 

“Subject-object-in-zelf

  • Bekijkt de persoon zichzelf als het ware van buitenaf?
  • Ziet de persoon de individualiteit van de ander? Als iemand die zelf weet, voelt, ervaart, eigen zorgbehoeften kent?
  • Observeert de persoon het eigen mentale leven, als poging zichzelf beter te begrijpen en om zichzelf, de eigen ontwikkeling, eigen gedrag en uitingsvormen van neigingen van de geest kritisch te evalueren?
  • Benadrukt de persoon doelen m.b.t. zelfverbetering/persoonlijke ontwikkeling in navolging van analyse en kritische kijk?
  • Is er naast introspectie ook sprake van evaluatie, van een meerlagige kijk, gebaseerd op eigen, emotionele ervaringen en kritische reflecties?
  • Kan de persoon zich zelf in enige mate’objectief’ benaderen?
  • Identificeert en dis-identificeert de persoon zich met delen van zichzelf, met rollen van zichzelf?”

De lijst kan gebruikt worden om te oefenen en te spiegelen welke groeikrachten en groeidynamiek je waarneemt bij jezelf dan wel een ander. Het is geen volledig diagnostische vragenlijst, en het beschrijft ook niet in detail de meergelaagde ontwikkeling zoals Dabrowski deze uitgebreid in de TPD uit een heeft gezet. De lijst met vragen is wel gebaseerd op de bronteksten, en biedt stimulans tot en inzicht in ontwikkeltendensen. O.a. uit : Multilevelness of emotional and instinctive functions, K. Dabrowski et al. 

De lijst zal gaandeweg aangevuld worden met meer fysiek-emotionele kenmerken, naast andere lijsten (zoals over de overprikkelbaarheden) waarin centrale concepten en stellingen uit de TPD centraal staan, toegelicht worden en uitgewerkt worden.

Gebruik je deze lijst graag? Dat is prima! Vermeld dan graag de bron (Lotte van Lith, 2017, www.positievedesintegratie.nl). Heb je vragen? Dat is ook prima ;-). Deel ze graag via lotte@alotofcomplexity.com

Tot (en met)ontwikkel-ze!